Горелка

  • burner

    горелка

    Горелката на котела се отнася до горелката на котела, котелът за горелка на котела и газовият котел е най-важното спомагателно спомагателно оборудване, горелката на котела е главно разделена на горелка за гориво и газова горелка и горелка с двойно гориво, включително горелката за гориво може да бъде разделена на горелка с леко масло горелка за тежък нефт, лекият нефт се отнася главно до дизел, тежкият нефт се отнася до бензин за добив на нефт, дизелово гориво след останалата част от тежкия нефт; Газовите горелки могат да бъдат разделени на горелки на природен газ, градски газови горелки, LPG горелки и горелки за биогаз.