Завод за пиролиза на битови отпадъци

  • Domestic waste pyrolysis plant

    Завод за пиролиза на битови отпадъци

    Твърдите битови отпадъци и твърдите битови отпадъци обикновено се състоят от изхвърлени ежедневни консумативи.Тези обикновени отпадъци обикновено се поставят в черна торба или кош, съдържащ смес от мокри и сухи рециклируеми материали, органични, неорганични и биоразградими материали.
    Градските битови отпадъци и битовите отпадъци обикновено се състоят от изхвърлени ежедневни консумативи. Този вид обикновен боклук обикновено се поставя в черна торба или кошче за боклук, което съдържа смес от мокри и сухи рециклируеми материали, органични, неорганични и биоразградими материали.
    Оборудването за третиране на битови отпадъци, изследвано и произведено от нашата компания, е напълно автоматизирано от подаването до края на процеса на сортиране. Той може да преработи 300-500 тона на ден и се нуждае само от 3-5 души, за да работи. Целият комплект оборудване не изисква пожар, химически суровини и вода. Това е проект за рециклиране на опазване на околната среда, застъпен от държавата.