Глобален пазар за нефт за пиролиза (2020-2025) - растеж, тенденции и прогнози

Основните фактори, движещи развитието на пазара, са нарастващото търсене на пиролизно масло, използвано за производство на топлинна и електрическа енергия, и нарастващото търсене в сектора на горивата. От друга страна, проблемите, свързани със съхранението и транспортирането на пиролизното масло и неблагоприятните условия поради огнището на COVID-19, са основни ограничения, които се очаква да възпрепятстват растежа на пазара.
Пиролизното масло е синтетично гориво, което може да замести петрола. Нарича се още био суров нефт или био масло.
Очаква се Северна Америка да доминира на пазара на пиролизен петрол през прогнозния период. В страни като САЩ и Канада търсенето на пиролизно масло се увеличава поради развитието на индустриалния дизелов двигател и индустриалната котелна индустрия.


Време за публикуване: януари-12-2021