Завод за отпадъчна пластмасова пиролиза

  • Waste Plastic Pyrolysis Plant

    Завод за отпадъчна пластмасова пиролиза

    Използва се за оползотворяване на ресурси от отпадъчни пластмаси. Чрез задълбоченото разлагане на високомолекулни полимери в отпадъчни пластмасови изделия те се връщат в състоянието на малки молекули или мономери за производство на мазут и твърди горива. Под предпоставката за безопасност, опазване на околната среда и непрекъсната и стабилна работа, рециклирането, безвредността и намаляването на отпадъчните пластмаси. Линията за производство на отпадъци от пластмасова пиролиза на компанията използва специален композитен катализатор и специален композитен дехлориращ агент за своевременно отстраняване на киселинни газове като хлороводород, генерирани от крекинг на PVC, удължавайки експлоатационния живот на оборудването.