Оборудване за смачкване на отпадъчни гуми

  • Waste Tire Crushing Equipment

    Оборудване за смачкване на отпадъчни гуми

    Производствената линия за преработка на отпадъчни гуми е мащабен пълен набор от оборудване, което напълно разделя трите основни суровини, съдържащи се в гумата: гума, стоманена тел и влакна при стайна температура и реализира 100% рециклиране. Производствената линия за преработка на отпадъчни гуми може да рециклира гуми с диаметър от 400-3000 мм според изискванията на клиента, със силна приложимост, размерът на изхода може да се контролира в диапазона от 5-100 мм, а производителността може да достигне 200-10000 кг / ч . Производствената линия работи при стайна температура и няма да причини вторично замърсяване на околната среда. Производствената линия използва PLC система за контрол, която е лесна за експлоатация и поддръжка, с нисък разход на енергия и дълъг експлоатационен живот.